Начало

Мрежата "Евридика" предоставя информация и анализи относно европейските образователни системи и политики. От 2014г. мрежата обхваща 36 страни-участнички в европейската Програма "Еразъм+" (страните-членки на ЕС, Босна и Херцеговина, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Сърбия, Република Македония, Турция и Черна Гора) и се координира и управлява от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура в Брюксел, която подготвя публикаците и базите данни на мрежата.
 
Мрежата "Евридика" подпомaга основно лицата, ангажирани с формулиране на образователната политика на национално, регионално и местно ниво, както и на работещите в европейските институции. Основният акцент е представянето на информация за структурата и организацията на образованието в Европа на всички нива. Публикациите на мрежата могат да се групират общо в следните направления: описания на националните образователни системи, сравнителни изследвания по определени теми и индикатори и статистически данни. Те са достъпни безплатно в електронен вид на уебсайта на мрежата или на хартия при поискване.
 
Евридика в интернет 
 
Ново: EURYPEDIA - Енциклопедия на образователните системи в Европа
 
 
 
                               
Национален координатор за България (2018): Марчела Митова
 
Национален координатор за България (2017): Марчела Митова
 
Национален координатор за България (2016): Марчела Митова
 
Национален координатор за България (2015): Марчела Митова
 
Национален координатор за България (2014): Андриана Георгиева
 
Национален координатор за България (2013): Марчела Митова
 
Национален координатор за България (2010-2012): Лъчезар Африканов