Новини

Ключови данни за преподаването на езици в училищата в Европа - издание 2017 г.

В Европа има над 60 официални езика. Това е континент със значително лингвистично разнообразие, което се увеличава с миграционните потоци. Изданието от 2017 г. за ключови данни за преподаването на езици в училищата в Европа описва основните образователни политики относно преподаването и изучаването на езици в 42 европейски образователни системи.

 

Повече информация по темата може да намерите тук.