Новини

Моето пътуване: Осъществявано чрез различни пътища

На 23 ноември 2016 г. Министерството на образованието и заетостта в Малта стартира реформи в средното образование. Реформите са озаглавени Моето пътуване: Осъществявано чрез различни пътища. В съответствие с Цел номер 4 на ЮНЕСКО за устойчиво развитие реформите ще променят сегашния модел в средното образование от еднакво образование за всички в модел, подпомагащ индивидуалното развиване на талантите и способностите на децата.

Заедно със задължителни основни предмети (включващи малтийски, английски, математика, наука и технологии), учениците от средните училища ще имате възможност да изучават „под един покрив“ релевантни и качествени академични, приложни и професионални дисциплини. Равнопоставеното оценяване ще бъде гарантирано чрез прилагането на система, позволяваща постигането на Ниво 3 от малтийската квалификационна рамка, което отговаря на Ниво 3 от Европейската квалификационна рамка.  

Реформа в системата на средното образование ще започне от учебната 2019 г. Допълнителна информация можете да намерите на www.myjourney.edu.mt.