Новини

На фокус: Мобилността води ли до изтичане на мозъци?

„Аз използвам не само мозъците, които имам, но и всички които мога да заема“ – Уудроу Уилсън


Като една от четирите основни свободи, гарантирани от правото на ЕС, свободното придвижване, съгласно член 45 гарантира на всеки гражданин на ЕС правото да се движи свободно, да учи и да работи в друга държава-членка. От европейска гледна точка фактът, че хората са в състояние безпрепятствено да използват възможностите за образование и работа зад граница, което обикновено води до по-голямо индивидуално и колективно богатство, обикновено се счита за полезен. Но дали резултатите от тази фундаментална свобода са положителни за всички или някои плащат цената за тази свобода?


Повече информация по темата можете да намерите тук.