Обратно към ЦРЧР

Структурни индикатори за мониторинг на образователните системи в Европа 2016

18
May
'17
мар. 6, 2018

Публикациите разглеждат образователни структури, политики и реформи в пет ключови области: предучилищна подготовка и възпитание, придобиване на основни умения, преждевременното напускане на образователната система, висше образование и повишаване пригодността за заетост на завършилите. Всяка публикация разглежда редица ключови показатели и актуални графики, дефиниции и анализи на последните ключови реформи в политиките.

Всеки тематичен преглед се основава на една глава от доклада „Структурни индикатори за мониторинг за образование и обучение в Европа през 2016“. Анализът обхваща 40 европейски системи за образование и обучение.

Повече информация може да намерите тук.