Обратно към ЦРЧР

На фокус: Какво е бъдещето на студентската мобилност?

6
Mar
'18
мар. 6, 2018

„Очаквам с нетърпение Съединени Европейски щати, в които бариерите между нациите ще бъдат сведени до минимум и свободното придвижване ще бъде възможно.“  – Уинстън Чърчил 1942г.

Студентската мобилност несъмнено е изключително стойностна за европейското общество. Тя носи съществени ползи за участниците, за държавите и за Европа като цяло, но в същото време мерките прилагани за подкрепа на мобилността на студентите не са еднакви за целия ЕС. Ние питаме: кои са факторите, които мотивират младите хора да учат в чужбина, какви възможности им предоставя гражданството в ЕС и има ли надежда за транснационалното обучение в днешния политически климат?

Повече информация по темата може да намерите тук.