Обратно към ЦРЧР

Белгия (Франция): Инструмент за ориентиране при кандидатстване за висше образование

юни 10, 2024

Френската общност в Белгия създаде насочващ, необвързващ инструмент за ориентиране, който е предназначен за всички млади хора, желаещи да се запишат във висше училище, както и за подкрепа на тези, които участват в процеса на ориентиране, включително учители.

Самият инструмент ще бъде разработен в три области:
• Интереси;
• Мотивация;
• Умения.

В същото време работата ще бъде насочена и към подкрепа и обучение на учители и кариерни консултанти при използването на инструмента. Инструментът и неговите тестове ще бъдат наблюдавани, анализирани и оценявани като част от качественият подход, който ще даде възможност за анализ на силата на инструмента, приемането му от целевата аудитория, одобрението и ползите за младите хора.

Първата част от инструмента „Ada-intérêt“ („Accompagnement au Développement de ton Avenir“) беше внедрена през септември 2023 г. Другите два компонента в момента се разработват и трябва да бъдат финализирани до края на 2024 г.

Този инструмент дава възможност:
• да се идентифицират областите на професионални дейности;
• да се проучат професиите в тези области на дейност;
• да се намерят програмите за висше образование, организирани във френската общност, които са свързани с тези професии.

Два други модула скоро ще бъдат добавени към този инструмент за насочване и ще се фокусират върху междудисциплинарни умения, стратегии за обучение и мотивация.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Белгия (френскоезична общност)