Обратно към ЦРЧР

Белгия: Мерки за укрепване на благосъстоянието на учителския персонал

сеп. 21, 2023

Немскоезична общност в Белгия продължава работата си за подобряване на благосъстоянието на своя преподавателски състав. През последните години в немскоговорящата общност се наблюдава значително увеличение на отсъствията на преподавателския състав поради дългосрочни заболявания. Поради това правителството предлага серия от мерки, насочени към насърчаване и подкрепа на професионалната реинтеграция на членове на персонала, които са отсъствали дълги периоди.

Наскоро бяха въведени три нови мерки за справяне с тези проблеми: мерки в подкрепа на професионалната реинтеграция на членове на персонала, които отсъстват поради болест, мерки за прекратяване на кариерата за ръководни функции и увеличени надбавки за отпуск за служители на ниво I.

Източник: Националното звено на Евридика Белгия (немскоезична общност)