Обратно към ЦРЧР

Белгия: Споразумение между Бенелюкс и Балтийските държави за автоматично признаване на дипломи

юни 24, 2024

Страните от Бенелюкс (Белгия, Нидерландия, Люксембург) и балтийските държави (Естония, Латвия, Литва) взаимно и автоматично признават дипломите от своите висши училища, считано от 1 май 2024 г. Именно на тази дата влиза в сила подписаното през 2021 г. споразумение.

С влизането в сила на това споразумение завършилите вече няма да се сблъскват с дълги процедури за признаване на диплома и свързаните с тях разходи при кандидатстване за работа или продължаване на обучението си в една от тези страни.

През 2015 г. страните от Бенелюкс въведоха автоматично взаимно признаване на бакалавърски и магистърски степени, към които през 2018 г. бяха добавени асоциираните и докторските степени. През последните години балтийските държави също взаимно признаваха дипломите си. Като пионери в изграждането на Европейското пространство за висше образование (EHEA), Бенелюкс и балтийските страни смятат, че има истинска добавена стойност в изграждането на връзки в тази област.

Шестте държави насърчават другите европейски държави да се присъединят към договора.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Белгия (френскоезична общност)