Обратно към ЦРЧР

Белгийска Френска общност: Отново на училище – Скоро двама учители в началните класове

авг. 29, 2022

В началото на новата учебна година Пактът за върхови постижения в преподаването приема нов подход. Общото ядро ще се реализира в 1-ва и 2-ра година на основното образование. Вече въведено в предучилищните училища на френската общност от 2020 г., това политехническо и мултидисциплинарно общо ядро има за цел да осигури прогресивно общо обучение от 1-во предучилищно ниво до 3-та година на средното образование.

В допълнение към новите справочни ръководства, общи за всички мрежи, началото на учебната 2022-2023 г. ще бъде белязано и от стартирането на персонализирана поддръжка с допълнителни ресурси, които ще бъдат предоставени на училищата: всички начални 1-ви и 2-ри клас ще да могат да се възползват от съвместно преподаване за четири периода на седмица. Тази система ще позволи на учителите да посрещнат по-добре разнородността на класовете, да следват ритъма и нуждите на всеки ученик и да диференцират обучението; целта е да се ограничи възможно най-много използването на изнесена училищна подкрепа.

Между януари 2019 г. и юни 2021 г. почти 150 училища в предучилищното, основното и прогимназиалното образование взеха участие в пилотен експеримент за идентифициране на най-добрите практики за преподаване. Оказва се, че намесата на двама учители представлява привилегирован момент за регулиране на ученето и практикуване на диференциация. Това дори е било по-ефективно от разделянето на класа.

Тази практика на първо място ще бъде насърчавана, а не налагана. Ще има и други възможности като работа в семинари, създаване на групи за временна нужда, обучение на връстници.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Белгийска Френска общност