Обратно към ЦРЧР

Четвърта европейска среща на върха по въпросите на образованието – 09.12.2021

февр. 28, 2022

Четвърта европейска среща на върха по въпросите на образованието, която се проведе на 9 декември, беше възможност за заинтересованите страни в областта на образованието и обучението да разсъждават върху поуките от миналото и бъдещите стремежи, включително създаването на Европейско образователно пространство до 2025г.

След една предизвикателна година, нека да направим равносметка и да погледнем към бъдещето на образованието и обучението в Европейския съюз (ЕС):

Как може да се подобри образователният сектор в полза на всички?

Как може да се направи образованието по-приобщаващо и справедливо – от образование и грижи в ранна детска възраст до висше образование и обучение за възрастни?

Как може да се подобри благосъстоянието на учителите и учениците?

Как интелигентните инвестиции могат да доведат до висококачествено образование и обучение?

Какво може да се направи за напредък в зелените и цифровите трансформации на сектора?

На тазгодишната европейска среща на върха по образованието участници от целия ЕС обсъдиха идеи и най-добри практики за търсене на отговори на тези и други въпроси.

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен откри събитието с програмна реч, посветена на предимствата на Европейското пространство за образование„Основата на образованието е споделянето, а когато участват хора от различни култури и държави, то е още по-обогатяващо.”

Сред акцентите на събитието беше представянето на Обзора на образованието и обучението за 2021 г. В тазгодишното издание в центъра на вниманието е поставено „благополучието в образованието“, като се проследяват най-актуалните промени в политиките и добрите практики на държавите членки по тази тема и се обмисля как Механизмът за възстановяване и устойчивост може да укрепи системите за образование и обучение.

Друг акцент беше прегледът на Европейската награда за иновативно преподаване за 2021 г., с която бяха отличени иновативни методи и инструменти за преподаване, помагащи за преодоляване на предизвикателствата, породени от пандемията.

Френското председателство на Съвета на ЕС обяви трите си приоритета за началото на 2022 г.: подпомагане на мобилността на младите хора, изграждане на европейска образователна пътека за учители и инвестиране в качествено образование и обучение.

В поредица от паралелни панелни дискусии на високо равнище бяха разгледани широк спектър от теми – от стратегии за успешна трансформация към цифрово образование – с новини за Плана за действие в областта на цифровото образование – до Новия европейски Баухаус и Коалицията за образование за климата.

Комисар Мария Габриел закри срещата на върха като отбеляза, че именно сборът от съвместните усилия ще превърне Европейското пространство за образование в реалност до 2025 г.