Обратно към ЦРЧР

Дания: Експертна група изследва влиянието на пола върху ученето и развитието

сеп. 8, 2022

Правителството на Дания желае всички деца и младежи, независимо от техния пол, да имат равни възможности да станат възможно най-квалифицирани. И все пак има големи разлики между академичните резултати на момчетата и момичетата. Затова министърът на Министерството на децата и образованието създаде експертна група, която да проучи причините за различията между половете в академичните резултати в образователната система.

Експертната група трябва да проучи влиянието на формата, съдържанието и организацията на обучението върху ученето и общата мотивация на учениците. Освен това експертната група трябва да установи дали има фактори, които допринасят за половите различия още преди децата да тръгнат на училище. Работата на експертната група трябва да доведе до препоръки за това как да се намали въздействието на пола в дневните грижи, началното и прогимназиалното образование и гимназиалното образование.
Например препоръките могат да бъдат насочени към следните теми:

  • Съдържание и мерки в детската градина;
  • Педагогика и дидактика;
  • Формата и организацията на обучението;
  • Съдържанието на обучението;
  • Знания и компетенции на учителите;
  • Структурни условия като законодателство или организация на образователната система.

Като основа за работата на експертната група, Министерството на децата и образованието е завършило анализ на академичните различия между момчетата и момичетата и как се развиват по време на началното и прогимназиалното образование и при прехода към гимназиалното образование. От една страна, анализът показва нарастваща разлика между резултатите на момчетата и момичетата на задължителните тестове в датските държавни изпити за завършване от 2008 г. до 2019 г. Анализът също така показва, че повече момичета, отколкото момчета, завършват гимназиално образование.

Експертната група включва ученици, учители, педагози, директори, представители на социалните партньори, изследователи с особен поглед и познания в областта и други заинтересовани страни със специален фокус върху пола.

Експертната група трябва да приключи работата си и да докладва на министъра до пролетта на 2023 г.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Дания