Обратно към ЦРЧР

Дания: Предложение на правителството за нова и подобрена система за прием във висше образование

окт. 3, 2022

Датското правителство представи предложение как да се подобри системата за прием във висшето образование и покани партиите в парламента на преговори. Предложението на правителството обхваща четири политически цели:
• Балансиран фокус върху оценките и здравословна култура на учене;
• По-добро съответствие между кандидата и образователната програма;
• Повишена социална мобилност;
• Няколко и по-прозрачни пътя към висшето образование.

Целта на предложението е да се отговори на предизвикателствата в настоящата система като нездравословна култура на съвършенство и нарастваща борба за по-високи оценки, недобре обмислен избор на образование за някои кандидати, твърде неравностойни начини за влизане в системата на висшето образование и твърде сложна система за прием.

За повече информация (на датски): Повече начини, нови възможности: Нова и подобрена система за прием във висшето образование.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Дания