Обратно към ЦРЧР

Дания: Споразумение за осигуряване на повече местна автономия за основното и прогимназиалното образование

май 22, 2024

Следвайки зелената книга на правителството за реформа на основното и прогимназиалното образование от октомври 2023 г., датското правителство и четири опозиционни партии сключиха споразумение за началното и прогимназиалното училище. Целта на споразумението е да освободи държавното основно и прогимназиално образование (Folkeskolen) от изисквания и разпоредби и да осигури повече практическо обучение и свобода на избор за най-големите ученици.

Споразумението включва общо 33 инициативи под следните три заглавия:

 1. По-малко национално регулиране и повече местна автономия;
 2. Свобода на избор по отношение на предметите и повече практическо обучение за най-големите ученици;
 3. Приобщаваща класна среда, включително образование за ученици със специални нужди и управление на класната стая.

Сред 33-те инициативи деветте най-значими включват:

 • 2,6 милиарда датски крони за инвестиции в подобрени, специализирани класни стаи и среда, която насърчава играта;
 • 540 милиона датски крони за инвестиции в книги за намаляване на използването на екрани и цифрови инструменти в обучението и засилване на радостта от четенето;
 • По-кратък учебен ден за най-малките ученици и увеличаване на часовете за избираеми предмети, за да се осигури повече практическо обучение и свобода на избор за най-големите ученици;
 • Намаляване на броя на заключителните изпити от осем на шест;
 • Броят на обвързващите цели за обучението е намален, за да се осигури автономия на отделния учител, когато той или тя планира обучението;
 • 500 милиона датски крони се заделят годишно за инициативи в подкрепа на десетте процента от учениците, които срещат най-големи предизвикателства по предметите датски език и математика;
 • На всички ученици от осми и девети клас се предлага възможността да посещават един или два дни в седмицата курс с практическа насоченост в бизнеса, вместо да следват обичайните инструкции в училище (професионално чиракуване);
 • Работният опит (стаж) от пет дни е задължителен за всички ученици, за да им даде представа за техните силни страни и интереси;
 • Усвояването на технологиите се приоритизира по два начина: първо, професионалната компетентност „разбиране на технологиите“ е интегрирана в съществуващите предмети. Целта е да се развият в учениците способности да бъдат критични и конструктивни към дигитализацията и цифровите инструменти. Второ, разбирането на технологиите също се предлага като нов избираем предмет за най-големите ученици в 7-8 клас.

През есента на 2024 г. Министерството на децата и образованието ще представи в парламента проектозаконите относно инициативите, които изискват законодателна промяна. Най-рано тези инициативи ще влязат в сила от 2025 г.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Дания