Обратно към ЦРЧР

Докладът на мрежата „Евридика“, „Учителите в Европа“, вече е публикуван и на български език

мар. 13, 2022

Уважаеми колеги,

Докладът на мрежата „Евридика“, „Учителите в Европа“, вече е публикуван и на български език.

Този доклад анализира професионалния живот на прогимназиалните учители (МСКО 2) в цяла Европа и се основава на качествени данни на „Евридика“ за националните политики и законодателство, както и на количествени данни от Международното проучване на преподаването и ученето (TALIS). Свързвайки тези два източника на данни, анализът има за цел да илюстрира как националните политики и разпоредби могат да допринесат за повишаване на привлекателността на учителската професия. В него се разглеждат начините, по които учителите получават първоначалното си образование, и политиките, които могат да повлияят на използването на продължаващото професионално развитие.

Наред с други въпроси, докладът изследва условията на труд, перспективите за кариера и благосъстоянието на учителите на работното място. Той също така дава отговор на въпроса до каква степен оценяването на учителите се използва за осигуряване на формална обратна връзка, както и начините за насърчаване на учителите да пътуват в чужбина с цел обучение и работа. Накратко са разгледани предизвикателствата, породени от пандемията COVID‐19, с преминаването към дистанционно преподаване и учене.

Докладът обхваща всички 27 държави‐членки на ЕС, както и Обединеното кралство, Албания, Босна и Херцеговина, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия и Турция. Референтните години са 2018‐2020 г.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Целия доклад може да видите тук.