Обратно към ЦРЧР

Евридика накратко: Равенство в училищното образование в Европа

дек. 18, 2020

Настоящият кратък доклад на мрежата Евридика представя основните констатации от публикувания през октомври доклад „Справедливост в училищното образование в Европа“. Докладът предоставя преглед на образователните структури и политики, които влияят на справедливостта в училищното образование. Той свързва тези характеристики на системно ниво с представянето на учениците в различни международни проучвания (PISA, PIRLS и TIMSS). Разглеждайки 42 европейски образователни системи, докладът идентифицира кои политики и структури са свързани с по-високи нива на равенство в представянето на учениците.

Повече информация по темата може да намерите тук.