Обратно към ЦРЧР

Европейското пространство за висше образование през 2020: Доклад за изпълнение на Болонския процес

ное. 27, 2020

Мрежата на Евридика представя новото издание на доклада за изпълнение на Болонския процес, показващ целия напредък, постигнат за две десетилетия в областта на мобилността, осигуряването на качеството и признаването на резултатите от обучението в сферата на висшето образование. Безпрецедентни резултати са постигнати в разработването на конвергентни образователни степени в европейското пространство за висше образование. Докладът също така посочва областите, в които трябва да се работи и занапред, като социалните измерения и включването на недостатъчно представени групи.

Повече информация по темата може да намерите тук.