Обратно към ЦРЧР

Финландия: влиянието на таксите за обучение за студенти извън ЕС/ЕИП

мар. 24, 2022

Националното звено на Евридика във Финландия публикува информация относно изводите на работната група, която е провела проучване между 2017 и 2021 г. Групата е анализирала как въвеждането на таксите за обучение влияе на международното измерение и студентските потоци във висшите училища. Събрана е информация за таксите за обучение, въведени от висшите училища и механизмите за отпускане на безвъзмездни средства и стипендии.

Направените изводи и допълнителна информация по темата може да намерите тук.