Обратно към ЦРЧР

Франция: запознаване на всички ученици от гимназиален етап със света на труда

май 20, 2024

За да се даде на всички ученици от гимназиалния етап по-добра представа за света на труда, през учебната 2023-2024 г. във Франция се въвеждат две схеми:

Стаж за всички ученици във „seconde générale et technologique“ (обща и технологична първа година на гимназиалното училище):

За да се подобри политиката за професионално ориентиране на младите хора и да се направи връзката между училищата и всички работодатели по-динамична, ще бъде въведен стаж за всички ученици в първата година на гимназиалното образование от юни 2024 г. за период от две седмици ( втората половина на юни). Трябва да има подписано споразумение между училището и работодателя. Офертите за стажове се публикуват в онлайн платформа от края на март. Тази задължителни работни стажове се провеждат в компании, асоциации, държавни служби, обществени институции или местни власти.

Бизнес кабинет във всяка професионална гимназия:

В началото на учебната 2023-2024 година, като част от реформата на професионалните „лицеи“, във всеки гимназиален етап беше създаден бизнес кабинет. Този кабинет за организиране и развитие на партньорства с професионални играчи е в полза на всички, които посещават професионални или многоцелеви „лицеи“: ученици, чираци, студенти и продължаващи професионални стажанти. От друга страна, този кабинет е входна точка за всяка компания за улесняване на развитието на съвместни инициативи с гимназиалните училища.

Всеки бизнес кабинет има пет мисии:

  • Да подкрепя учители и обучители в техните взаимодействия с бизнеса;
  • Създаване на съвместни инициативи между училището и местните бизнеси;
  • Ресурс за намиране и успешно завършване на висококачествени работни стажове, периоди на обучение на работното място и курсове, свързани с работата;
  • Развиване на чувство за принадлежност към професионалното гимназиално училище и мрежа от възпитаници;
  • Мониторинг на успеха на кариерните пътища и интеграция на всеки обучаван в училището.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Франция