Обратно към ЦРЧР

Гърция: Възприемане на промяната и технологиите в реформата „Отворено училище“ в началното и средното образование

ян. 29, 2024

Говорейки на публични събития и конференции, като „Greece After“ и „34th Greek Economic Summit: GES2023,“ гръцкият министър на образованието, религиозните въпроси и спорта илюстрира промените, необходими за новото „Отворено училище“, за да отговори ефективно на настоящата ера на промяната и ускоряването на технологията чрез начертаване на триъгълник. Алгоритмичното мислене, обхващащо компютърните науки и математиката, е в единия край на триъгълника, докато литературното мислене, въображението и способността за представяне на работата са в другия край, като доброволчеството маркира третия ъгъл.

Стълбовете на новата трансформация на „Отворено училище“, която ще бъде осъществена през следващите четири години, включват мултидисцплинарни учебници, математика, литература, нови технологии и професионално обучение. Разбирането на математиката, насърчаването и обновяването на училищния предмет литература, както и въвеждането на доброволчески дейности в образователния процес са от голямо значение.

На тази основа планираната реформа на основното и средното образование, която се очаква да бъде представена между март и април 2024 г., наред с други ключови аспекти, ще предвиди:

  • Замяна на единична учебна книга с „мултидисциплинарни учебници“. Въвеждането на няколко учебника, в допълнение към един учебник за предмет, вече е в ход и ще бъде въведено в училищата от 2025 г;
  • Нови учебни програми: В съответствие със значителните промени на 166-те учебни програми, инициирани в близкото минало, промените ще продължат в няколко посоки: от въвеждането на курс по изкуствен интелект до идеята, че литературата трябва да се преподава в цели книги, а не само в извадки; че старогръцкият и съвременният език могат да включват по-иновативни методи на преподаване, а също така има акцент върху укрепването на образованието по изкуства;
  • Подсилване на преподаването на литература чрез въвеждане на поне две книги годишно за учениците, за да завършат четенето и задачите си през годината, в допълнение към подхода на извадки към литературните произведения;
  • Наблягане на училищните проекти в основното и средното образование, насърчаване на колективната работа в групи от ученици за стимулиране на критично мислене и екипен дух;
  • Инсталиране на роботизирани лаборатории и интерактивни дъски във всички училища, като технологията действа като допълнение, а не като доминиращ фактор в преподаването на предмети. Този дуализъм е необходим, за да може литературното мислене да стои редом с аналитичното;
  • Разработване на нова програма за международно признати сертификати за езикови и дигитални умения, включително възможност за учениците да получат сертификат по компютърни науки след завършване на гимназиално образование. Целта е да се предостави сертификат по ИТ на ниво ISCED 3;
  • Кариерно ориентиране във всички училища и тестове за способности за идентифициране на тенденциите, способностите и уменията на всички ученици във всички училища в страната, с акцент върху подкрепата на професионалното ориентиране на учениците, така че те да бъдат по-добре подготвени при вземането на решения за бъдещи образователни пътеки;
  • Планиране на нов рамков закон за техническото и професионалното образование и обучение, за да се постави акцент върху техническото и професионалното образование, намеса, която се стреми да бъде изразена чрез обединяването на силите на съществуващите структури за професионално образование и обучение, като професионални училища, лабораторни центрове и т.н., за създаване на по-добри връзки с местните социални и икономически нужди, както и с новите реалности, създадени от информацията и технологиите във всеки сектор.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Гърция