Обратно към ЦРЧР

Германия: Споразумение между провинциите относно основната структура на училищната система

апр. 26, 2022

През 2021 г. влезе в сила „Споразумението за общата основна структура на училищната система и националната отговорност на провинциите по централните въпроси на образователната политика“, след Конференцията на министрите на образованието и културата на провинциите.

Със споразумението е свързано и със създаването на „Постоянна научна комисия за Конференцията на министрите на образованието и културата на провинциите“. Задачата на този орган е да съветва провинциите по въпроси, свързани с по-нататъшното развитие на образователната система и как да се справят с нейните предизвикателства. Особено внимание се отделя на осигуряването и развитието на качеството, на подобряването на сравнимостта на образователната система и на разработването на средносрочни и дългосрочни стратегии по образователни въпроси, свързани с провинциите като цяло. Тази научна комисия разглежда интердисциплинарна, дългосрочна, системна перспектива в образователната биография. Първоначално, функционирането на тази комисия ще бъде за ограничен период от време.

Споразумението между провинциите заменя „Споразумението между провинциите на Федерална република Германия в областта на образованието“ (т.нар. Hamburger Abkommen) от 1971 г. Този 50-годишен документ е разработен от членовете на Конференцията през последните десетилетия, когато настоящите предизвикателства го изискват. Споразумението поставя сътрудничеството на провинциите на обща основа.

В общо 44 статии този документ обхваща централни въпроси за осигуряване на качеството, всеобхватни принципи на образованието и възпитанието, задачите на участващите в училищата, общи разпоредби (като организиране на празници), структурата и организацията на училищната система и въпроси относно обучението на учители.

Във връзка с това споразумение постоянната комисия се съгласи за редица „политически проекти“, които да бъдат реализирани през следващите няколко години, като:

– В областта на осигуряването на качеството провинциите се задължават да използват инструментите, описани в общата стратегия, и да ги интегрират в специфични за провинциите, съгласувани системи за осигуряване и развитие на качеството;
– Провинциите трябва последователно да следват целите, договорени в Стратегията „Образование в дигиталния свят“ и Пакта за дигитално училище (DigitalPakt Schule);
– Членовете на комисията преразглеждат „Препоръките за работа в началните училища“ до 2022 г. в светлината на резултатите от съответните сравнения на училищното представяне;
– Членовете на комисията основно преразглеждат „Споразумението за видовете училища и курсове на образование в прогимназиалната степен“ до 2022 г.;
– Провинциите продължават да хармонизират своите рамки за дизайна на гимназиалното образование;
– С цел укрепване на професионалните училища, съвместен „Пакт за професионални училища“ трябва да създаде необходимата актуализация на рамката за професионално образование;
– Провинциите съвместно ще продължат своите мерки за подобряване на качеството на обучението на учители.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика в Германия