Обратно към ЦРЧР

Годишен доклад 2023 на ETF за мониторинг на политиките и ефективността на системите

дек. 28, 2023

Европейската фондация за обучение (ETF) е агенцията на Европейския съюз, която подкрепя усилията на държавите, заобикалящи ЕС, за реформиране на техните системи за образование, обучение и в областта на пазара на труда.

Докладът набляга на ученето през целия живот и оценява адаптивността и справедливостта на възможностите за учене в отговор на обществени, политически и икономически промени. Той представя политиките за образование, обучение и заетост, които се предоставят на млади и възрастни учащи в страни от Централна Азия, Югоизточна и Източна Европа, Турция и Южното и Източното Средиземноморие.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Европейската фондация за обучение (ETF)