Обратно към ЦРЧР

Годишен доклад за възнаграждението на учителите и директорите на училища в Европа за 2021/2022

окт. 12, 2023

Възнаграждението на учителите и перспективите за кариерно развитие са неразделна част от политиките, целящи да привлекат най-добрите кандидати и да гарантират задържането им. Добре платени ли са учителите в Европа? Какви перспективи за увеличение на заплатите имат, докато напредват в кариерата си? Увеличи ли се или се намали покупателната способност на учителите през последните години?

Училищните директори имат решаваща роля за подобряване на качеството на преподаване и учене в училищата и за оформянето на цялостен училищен подход, който помага за справяне с преждевременното напускане на училище. Какви са минималните заплати на директорите на училища? Размерът на училището влияе ли върху заплащането им?

Докладът показва състава и разликите в доходите на учителите и директорите на училища в страните от мрежата Евридика. Докладът предоставя информация за законоустановените и действителните заплати и обхваща предучилищното до общото средно образование. Информацията, използвана за сравнителния доклад, е достъпна във формат отворени данни.

Таблиците представят информацията, включена в този доклад, по държави. Скоро ще бъде достъпна нова уеб-базирана функционалност, която ще даде възможност за визуализиране на събраните данни за заплатите на учители и директори на училища в интерактивен дисплей. Този инструмент ще позволи кръстосано търсене по тема или по държава и експорт на данни в различни формати.

Данните са събрани съвместно от мрежите Евридика и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD NESLI networks).

Още интересна и полезна информация по темата може да намерите тук.

Източник: Мрежата Евридика