Обратно към ЦРЧР

Инфографика: Ключови данни за преподаването на езици в училищата в Европа – издание 2023

ное. 20, 2023

Изданието от 2023 на „Ключови данни за преподаването на езици в училищата в Европа“ вече е преведено на няколко езика. Това е петото издание на доклада. Както предишните издания, настоящото има за цел да допринесе за наблюдението на развитието на политиките в областта на преподаването на (чужди) езици в училищата в Европа.

Този доклад включва 51 показателя, обхващащи широк кръг от теми, свързани с (чуждо) езиковата политика на европейско и национално ниво. Данните от мрежата Евридика се допълват от данни на Евростат и данни от две международни проучвания, проведени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР): Програмата за международно оценяване на учениците от 2018 (PISA) и Международното проучване за преподаване и учене от 2018 (TALIS).

Данните от доклада вече са достъпни и в удобна графична форма.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Мрежата Евридика