Обратно към ЦРЧР

Ирландия: Ревизиран процес за оценка на нуждите на училищата

юни 5, 2024

В Ирландия беше обявен ревизирания процес за оценка на нуждите на училищата. Този преработен процес е разработен въз основа на скорошно решение на Върховния съд, което установява, че учителите, притежаващи подходящ опит, могат да бъдат номинирани от Националния съвет за специално образование (NCSE), за да оценяват образователните нужди на децата.

Цялостната отговорност за процеса на оценка на потребностите на децата се носи от “HSE” и оценките на учителите за образователните потребности на детето представляват само една част от процеса. Ревизираният процес е разработен след подробен преглед на решението на Върховния съд, за да се гарантира, че всеки актуализиран процес ще съответства на констатациите на съда. Департаментът и „NSCE“ проведоха широкообхватни дискусии със заинтересованите страни, за да очертаят как ревизираният процес може да отговори както на образователните нужди на засегнатите деца, така и на изискванията за спазване на Закона за хората с увреждания от 2005 г.

Департаментът и „NCSE“ въведоха набор от мерки в подкрепа на училищата, които предприемат образователния компонент за оценка на нуждите. Това включва документи с насоки и подкрепа по имейл и телефон. В случаите, в които училищата имат по-голям брой препоръки за оценка на нуждите, на тези училища ще бъде предоставена допълнителна подкрепа.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Ирландия