Обратно към ЦРЧР

Италия: Нови модели за национално сертифициране на компетентности

юни 7, 2024

През януари 2024 г. Министерството на образованието и заслугите в Италия публикува министерски указ, съдържащ новите модели за сертифициране на компетентностите, придобити от учениците в края на основното, прогимназиалното и задължителното образование, както и в края на курсовете за обучение на възрастни.

Всички модели на сертифициране съдържат ключовите компетенции за учене през целия живот, определени на европейско ниво като обща референтна база. Компетентностите се оценяват посредством четиристепенна скала, като всяко ниво е описано с пояснителни показатели.

Като се има предвид разнообразието от пътища за придобиване на гимназиално ниво, както общо, така и професионално, сертифицирането на компетентностите, придобити по време на тази образователна степен, ще бъде въведено поетапно.

Сертификатите ще се издават от училищата и ще се предоставят на семействата и на училищата от следващото образователно ниво. В случай че сертификатът се издава в края на прогимназиалното и задължително образование, компетенциите се включват в личното електронно портфолио на ученика. Що се отнася до обучаващи се възрастни сертификатите се предоставят на самите възрастни.

Министерството скоро ще предостави на училищата конкретни насоки, които да бъдат актуализирани, след като приключи прилагането на сертифицирането на компетенциите в гимназиалното ниво.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Италия