Обратно към ЦРЧР

Италия: Нови насоки за ориентиране на учениците

мар. 21, 2023

През декември 2022 г. Министерството одобри нови Насоки за ориентиране на учениците (Linee guida per l’orientamento), които имат за цел укрепване на връзката между прогимназиалния и гимназиалния етап на средното образование, справяне с преждевременното отпадане от училище и насърчаване на достъпа до висше образование.

Основните нови характеристики са:

  • От учебната 2023/2024 година се въвеждат 30 часа ориентиране в прогимназиалните и гимназиалните училища, организирани в модули и управлявани автономно от училището. Всеки модул за ориентиране включва персонализирано обучение, което се записва в цифровото портфолио на ученика (E-Portfolio);
  • Всяко училище определя учители/преподаватели, които да помагат на учениците да прегледат ключови части от всяко лично електронно портфолио и да помагат на семействата при избора им на образователни пътища и/или перспективи за кариера;
  • През следващите години ориентирането ще бъде стратегически приоритет в рамките на първоначалното обучение и продължаващо професионално развитие (CPD) на учители от всички степени и през годината на въвеждане, а за учителите/преподавателите ще бъдат планирани конкретни инициативи за обучение;
  • На експериментална основа ще бъдат създадени „кампуси за обучение“, които да предлагат пълен преглед на всички гимназиални учебни пътеки;
  • Учениците и семействата ще могат да се възползват от цифрова платформа, която предоставя информация и данни за гимназиалното образование, за висшето образование и данни, полезни за прехода към пазара на труда.

И накрая, училищата ще предоставят конкретни препратки към напускащите ученици, които ще улеснят избора между продължаване на обучението им или навлизане в света на труда, като в същото време улесняват съпоставянето между уменията на учениците и търсенето на работа.

Повече информация по темата може да намерите тук и тук.

Източник: Националното звено на Евридика Италия