Обратно към ЦРЧР

Италия: Ново предложение за образование на взаимоотношенията

ян. 12, 2024

Темата за убийството на жени в момента е обект на широк обществен, социален и политически дебат в Италия. Поради тази причина Министерството на образованието и заслугите издаде Директива „Educazione alle relazioni“ – Percorsi progettuali per les scuole („Образование на взаимоотношения“ – проектни пътеки за училища), насочена към укрепване на действията в училищата за насърчаване на култура на уважение, насърчаване на по-добро образование на взаимоотношенията и борба с мъжкото насилие срещу жени.

С директивата от 24.11.2023 г. Министерството насърчава изпълнението на проекти, образователни пътеки, мултидисциплинарни дейности и методологии за семинари за гимназиални ученици.

Училищата могат доброволно да активират съответните проектни дейности по следния начин:
1. Определяне на референтен учител за всяко участващо училище;
2. Създаване на дискусионни/фокус групи;
3. Определяне на учител-модератор за всяка паралелка;
4. Обучение за всеки преподавател-модератор по програма, изготвена от Министерството на образованието и заслугите с подкрепата на научни и професионални организации.

Проектът предвижда участието на семейни асоциации и Ордена на психолозите, както и на квалифицирани научни и професионални организации. Националният институт за документация, иновации и образователни изследвания (INDIRE) ще подкрепи Министерството при предоставянето на специфични курсове за обучение на участващите учители и реална подкрепа за училищата при реализирането на планираните дейности по проекта.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Италия