Обратно към ЦРЧР

Насърчаване на разнообразието и включването в училищата в Европа

ное. 6, 2023

Този доклад изследва съществуващите политики и мерки на национално ниво, които насърчават многообразието и включването в училищното образование.

Докладът се фокусира особено върху учащите, които е най-вероятно да попаднат в неравностойно положение и/или дискриминация в училищата, включително момичета/момчета, ученици от различен мигрантски, етнически и религиозен произход, ЛГБТИК+ ученици и ученици със специални образователни потребности или увреждания. Докладът подчертава съществуващите целенасочени политически инициативи, насърчаващи достъпа на учащите до качествено, приобщаващо, масово образование.

Докладът предоставя сравнителен преглед на политиките и мерките в 39 европейски образователни системи и представя много примери от държави, които демонстрират някои от най-новите инициативи, предприети в цяла Европа.

Пълният текст на доклада може да намерите тук.

Източник: Мрежата Евридика