Обратно към ЦРЧР

Национална информационна кампания на тема „35 години Еразъм“

юли 25, 2022

Национална информационна кампания на тема „35 години Еразъм“ организира Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ в качеството си на Национална агенция, администрираща Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, както и на дейностите eTwinning, Европас, Евродеск, Еврогайдънс, Евридика и National VET Team.

Кампанията се организира в периода 05 юли до 16 септември в 6 лъча и ще представи широка информация за възможностите за образование, обучение и професионална квалификация, които Европейският съюз предоставя на своите граждани. Информационната кампания също така цели представянето на постиженията на европейските инициативи и да бъде в помощ на настоящи и потенциални бенефициенти по програмите.

Първи лъч на информационното турне се състоя в периода 05 – 08 юли 2022 г. и премина през градовете Плевен – Велико Търново – Русе – Шумен:
Втори лъч на информационното турне се състоя в периода 18 – 22 юли 2022 г. и премина през градовете Пловдив – Хасково – Стара Загора – Сливен
Трети лъч на информационното турне ще се състои в периода 01 – 05 август 2022 г. и ще премине през градовете Кюстендил – Благоевград – Петрич – Гоце Делчев.
Четвърти лъч на информационното турне ще се състои в периода 15 – 19 август 2022 г. и ще премине през градовете Варна – Балчик – Добрич.
Пети лъч на информационното турне ще се състои в периода 29 август – 02 септември 2022 г. и ще премине през градовете Бургас – Поморие – Приморско.
Шести лъч на информационното турне ще се състои в периода 12 – 16 септември 2022 г. и ще премине през градовете Враца – Монтана – Белоградчик – Видин.

Програмите „Еразъм +“ и „Европейски корпус за солидарност“, както и съпътстващите ги дейности: eTwinning, Европас, Евродеск, Еврогайдънс, Евридика и National VET Team са насочени изцяло към хората и буквално променят живота им, защото участниците в тях имат възможности да участват в мобилности в Европа, да бъдат доброволци, да се обогатят професионално и личностно. Затова и целта на информационната кампания на ЦРЧР е да ги популяризира още повече, да даде възможност на тези, които все още не са се докоснали до многообразието на културите, да усетят вдъхновението, да сбъднат мечтите си да са част от един по-голям свят.

Програмите дават възможност да се подобри качеството на образованието и обучението, както и възможност за обмяна на опит и най-добри практики.