Обратно към ЦРЧР

Нидерландия: Допълнителни усилия за подобряване на образованието за талантливи ученици

апр. 18, 2023

През 2023 г. правителството ще инициира редица мерки за по-нататъшно подобряване на образованието за надарени ученици. Усилията са насочени към постигането на подходящо образование за всички талантливи ученици. За тази година е предвидена субсидия от 23,5 милиона евро.

През последните години с помощта на субсидията беше направено много за подобряване на образователните възможности за хора с изявени дарби. Представен е „План за действие за надареност“, който се основава на проведено изследване, което включва дискусии с училищни настоятелства, партньорства, специалисти по (висока) надареност, представители на организации за подпомагане на младежи, родители, представители на общини, образователни съвети и организации за грижи за деца. Планът за действие съдържа редица мерки:

  • По-голямо признаване на потребностите от развитие на надарените ученици;
  • Гарантиране на подходяща, цялостна програма за всички талантливи деца в основно и средно образование;
  • Повече развитие на знания и споделяне на знания (чрез Центъра за знания за надареност и Центъра за подкрепа за подходящо образование);
  • Повече ангажираност към професионализацията на учителите в областта на надареността, например чрез вграждане на тази тема в обучението на учители;
  • Повече яснота относно това какво е и какво не е законово позволено, когато става въпрос за предлагане на индивидуални решения за тази група ученици.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Нидерландия