Обратно към ЦРЧР

Норвегия: Нова дирекция за висше образование и умения

февр. 24, 2023

От май 2022 г. в Норвегия е създадена нова дирекция, Норвежка дирекция за висше образование и умения (HK-dir). Причината за това сливане е да се подобри качеството на образованието и обучението, да се предоставят повече възможности за образование и да се повишат компетенциите на населението. HK-dir също така ще работи с интернационализацията и дигитализацията в образованието и ще предоставя информация и подкрепа при избора на образование и кариера.

От 2023 г. Дирекцията се занимава и с услуги по признаване на чуждестранно образование. Дирекцията ще допринесе за повишаване на качеството на образованието и уменията, ще засили международното сътрудничество и ще бъде движеща сила за цифровото преструктуриране на норвежките университети и университетски колежи.

Сред целите на новосъздадената дирекция са да повиши знанията и уменията на населението, да направи висококачественото образование и обучение през целия живот достъпно за всички и да гарантира, че работодателите имат достъп до компетентна работна сила.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Норвегия