Обратно към ЦРЧР

Образование и грижи в ранна детска възраст

мар. 15, 2021

Националното звено на Евридика в Унгария публикува актуална информация за промени в системата за образование и грижи в ранна детска възраст. Първият етап е предоставянето на задължителни институционални грижи за деца на възраст 0-3 години, а вторият етап е от 3-годишна възраст до училищна възраст, който е задължителен и безплатен за всички деца.

Повече информация по темата може да намерите тук.