Обратно към ЦРЧР

Организация на академичната 2017/18 година в Европа.

дек. 1, 2017

Академичният календар съдържа национални данни за структурата на академичната година (начало, празници, време за провеждане на изпитните сесии). Подчертани са разликите между университетските и неуниверситетски програми за обучение. Докладът съдържа информация за 37 държави.

Повече информация по темата може да намерите тук.