Обратно към ЦРЧР

Организация на учебната година в началното и средното образование в Европа 2023/2024

окт. 3, 2023

Докладът на мрежата „Евридика“ за организацията на учебните занятия в началното и средното образование съдържа национални данни за продължителността на учебната година, началните и крайните дати на всяка учебна година, времето и продължителността на учебните ваканции, и броя на учебните дни.

Информацията е достъпна за 37 страни (27 държави-членки на Европейския съюз, Албания, Босна и Херцеговина, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия и Турция).

Тази година мрежата „Евридика“ за първи път публикува календара във формат отворени данни, предоставяйки всички дати за училищните календари на национално и регионално ниво, където е приложимо.

Данните за различните държави може да намерите тук.

Източник: Мрежата Евридика