Обратно към ЦРЧР

Подпомагане на студенти бежанци от Украйна във висшето образование в Европа 2022

авг. 8, 2022

Този кратък доклад се фокусира върху ключови политики и мерки, разработени от образователните органи на най-високо ниво в цяла Европа, целящи да помогнат висшите училища при интегрирането на учащи бежанци от Украйна. Те включват неотдавнашни политики и мерки, насочени специално към студенти бежанци от Украйна, както и студенти, които са учили в украинско висше училище по време на руското нахлуване. Докладът се основава отчасти на констатациите от предишни доклади на мрежата Евридика относно висшето образование, като „Доклад за изпълнение на Болонския процес (2020)“ и „Интегриране на лица, търсещи убежище, и бежанци във висшето образование в Европа: Национални политики и мерки (2019)“. Докладът представя актуална информация, събрана чрез проучване в страните, които са част от мрежата Евридика (с изключение на Унгария и Сърбия). Референтната година е учебната 2021/2022.

Повече информация по темата може да намерите тук.