Обратно към ЦРЧР

Полша: Национална програма за развитие на четенето 2.0

авг. 9, 2021

Националното звено на Евридика в Полша публикува актуална информация за новата Национална програма за развитие на четенето (NPRCz) 2.0 за периода 2021-2025 г. Програмата ще подкрепя различни форми на насърчаване на навиците за четене в Полша. NPRCz 2.0 е продължение на предишната програма, прилагана през периода 2016-2020 г. и е една от най-големите и най-значителните по мащаб национални многогодишни програми. Програмата има за цел да създаде условия за развитие и растеж на читателската аудитория в Полша чрез оформяне и насърчаване на нагласите за четене и засилване на ролята на обществеността, както и на педагогическите и училищните библиотеки като местни центрове за достъп до култура и знания.

Повече информация по темата може да намерите тук.