Обратно към ЦРЧР

Португалия: Броят на преждевременно напускащите образование и обучение пада до исторически ниски нива от 5,9% през 2021 г.

апр. 28, 2022

След като подобри целта на ЕС от 10% през 2020 г. с впечатляващите 8,9%, процентът на преждевременно напускане на образование и обучение в Португалия спадна още повече през 2021 г., достигайки най-ниските 5,9% за всички времена.

През последните две десетилетия подобни положителни цифри поставиха Португалия начело в европейската таблица за подобрения. Между 2015 и 2021 г. процентът на отпадане в страната намаля с над половината, докато останалата част от средния процент за ЕС спадна от 11% на 10%.

Струва си да се припомни, че процентът на преждевременно напускане на образованието и обучението е основният индикатор за развитие на европейските образователни системи, като е признат за ключов за икономическата конкурентоспособност, социалното сближаване и равните възможности в днешните общества. Този показател ни показва процента на младите хора, които не ходят в училище, образование или обучение, което прави намирането на работа по-трудно.

Тези резултати демонстрират постоянната ефективност на програмите и мерките, които гарантират образователен успех и по-добро учене, по-специално Националната програма за насърчаване на училищния успех (PNPSE). Други включват интегриран подход към приобщаващото образование, инвестиране в по-широк избор, като професионално образование, и автономия и гъвкавост на учебните програми. Последното предоставя на училищата правомощията да решават и адаптират стратегии, както и да прилагат конкретни мерки за подкрепа на учениците, като специфична помощ за обучение, Qualifica или проекти, насърчаващи множествената грамотност, като Националния план за четене и Мрежата на училищните библиотеки.

Съвместните усилия на училищата и Министерството на образованието да гарантират, че нито един ученик няма да бъде изоставен, особено по време на пандемията, са ясно демонстрирани в този ангажимент за осигуряване на качествено образование за всички. Португалските училища демонстрираха голяма устойчивост, посрещайки уязвими деца и млади хора, като същевременно възприемат инструменти като #EstudoEmCasa (Домашно обучение) и разработват много от 50-те и повече мерки, включени в плана за възстановяване на обучението „Plano 21|23 Escola+“.

Повече информация по темата може да намерите тук и тук.

Източник: Национално звено на Евридика в Португалия