Обратно към ЦРЧР

Португалия: португалският като чужд език – приоритет за мигрантите и чуждестранните студенти/ученици

окт. 25, 2023

Новоприетото през февруари 2022 г. законодателство има за цел да осигури достъп до образование на ученици мигранти, които наскоро са пристигнали в Португалия, чрез по-гъвкав и приобщаващ дизайн на учебната програма. На училищата се дава автономия да определят мерки за подкрепа според нуждите на всеки обучаем. Например ученици, които наскоро са се записали в образователната система и нямат достатъчно умения по езика, участват в „Португалски като втори език“ и други учебни дейности, които ще им помогнат да участват пълноценно в учебния процес.

През това време учениците не посещават другите предмети, предвидени в структурата на учебния план за съответната учебна година. Вместо това те се присъединяват към учебни дейности като част от „Португалския като втори език“ (PL2), съгласно съответната учебна програма.

Законодателството има за цел да направи учебната програма по-гъвкава и да интегрира постепенно чуждестранните ученици, като предоставя автономия на училищата, когато определят кои мерки за подкрепа да включат, както и предметите, които да се изучават, в зависимост от специфичната ситуация на всеки ученик и профила на учителите. В училищния контекст на Португалия тази програма се счита за една от най-успешните мерки за насърчаване на справедливостта и равните възможности в началното образование.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Португалия