Обратно към ЦРЧР

Румъния: Два нови закона за образованието, насърчаващи достъпността и развитието на учениците в училищата и висшето образование

ное. 13, 2023

Наскоро Румъния публикува два нови закона относно училищното образование и висшето образование, които влязоха в сила в началото на новата учебна 2023/2024 година. Тези закони привеждат в действие целите, поставени от „Образована Румъния” – национален проект, иницииран от президента на Румъния.

Новите образователни закони отговарят на реалните нужди на румънската образователна система. Те предлагат на учениците, студентите и родителите, от една страна, и на учителите, от друга, система с балансирана структура и добре обучен персонал. Няколко принципа са взети под внимание при разработването на тези рамки, като съгласуваност, предвидимост, ефективност и справедливост.

Реформите ще осигурят достъп до образование за всички деца, независимо от техния произход, така че учениците да могат да гледат на училището като на насърчаваща среда, която им помага да израстват.

В този контекст важна роля ще играят програмите, разработени и подсилени от новата правна рамка:

  • За училищното образование: програмите за втори шанс, следучилищната програма „Училище след училище“, допълващо обучение, училище в болницата, интегрираната национална програма за намаляване на отпадането от училище, националната програма „Здравословно хранене“, националната програма „Книга за Всички”, националната програма за културни ваучери за ученици, националният план за безопасност в училищното образование и създаването на национална ученическа карта.
  • За висшето образование: програми, насочени към намаляване на процента на отпадане от университета; услуги и дейности за кариерно консултиране и ориентиране през целия живот; подкрепа за изучаване на природни науки, инженерство и математика; интернационализацията на университетите; стипендии за отлични постижения и за румънски студенти от цял свят.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Румъния