Обратно към ЦРЧР

Сърбия: Нова концепция за финалния изпит

мар. 17, 2023

Съгласно измененията в Правилника за програмата за зрелостния изпит в основното образование от началото на учебната 2022/2023 г. се въвежда нова концепция за зрелостния изпит. Матурите ще бъдат с нова структура, макар и все още базирани на три теста: роден език, математика и предмет по избор на ученика. Вместо комбиниран тест учениците ще избират един от списък с пет предмета: биология, география, история, физика и химия.

В края на осми клас всички ученици в Сърбия са длъжни да положат последен изпит, за да завършат задължителното основно образование. Наред с успеха на ученика са необходими и резултати от матурите за записване в средно училище, съгласно Закона за средното образование. Доскоро зрелостният изпит включваше три теста: роден език, математика и комбиниран тест (природни и обществени науки).

Учениците, които ще се явят на новия финален изпит, са:

  • Всички ученици, които завършват осми клас през учебната 2022/2023 г;
  • ученици, завършили осми клас през предходни години и не явили се на матура;
  • следващото поколение ученици от осми клас.

На теста по роден език учениците могат да получат максимум 14 точки, на теста по математика – 14 точки, на третия – 12 точки.

Учениците от осми клас заявяват писмено или по електронен път в портала за записване в гимназия избрания от тях предмет за трето изпитване най-късно до 30 декември. Ще се проведе и пробно тестване. Целта е да се подпомогнат учениците при вземането на решения. Институтът за качество и оценяване на образованието подготви тестове по биология, география, история, физика и химия, за да оцени знанията на учениците от седми клас и да разбере какви са предпочитанията на учениците по тези предмети. Според Института за качество и оценка на образованието в Сърбия новата концепция на финалния изпит ще улесни живота на учениците и ще ги подготви за предстоящия държавен изпит (държавна матура), който ще започне през 2024 г.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Сърбия