Обратно към ЦРЧР

Сърбия: Подобряване на подкрепата за ромските ученици чрез педагогическа помощ

февр. 8, 2024

Една от последните инициативи в Сърбия е създаването на Национална асоциация на педагогическите асистенти, предоставяща допълнителна подкрепа на ромските ученици. Педагогическите асистенти са признати от сръбското законодателство от няколко години и играят жизненоважна роля в подкрепата на деца и ученици с допълнителни образователни потребности, включително такива, които са изправени пред затруднения в обучението поради културни или езикови бариери, като ромските ученици. Отговорностите за ромските ученици обхващат различни области, включително подпомагане на процедурите по записване, улесняване на транспорта и осигуряване на достъп до учебници, учебни помагала и необходимо оборудване за активно участие в обучението. Освен това те работят за разрушаване на бариерите, свързани с етнически, културни и езикови идентичности.

Разнообразната подкрепа, оказвана от педагогическите асистенти на ромските ученици, включва преодоляване на стереотипите, насърчаване на социализацията и приобщаване и възпитаване на положително отношение към образованието. Освен това, те активно допринасят за развиване на мотивацията за учене, усвояване на език, участие в извънкласни дейности и цялостно повишаване на уменията за успешен академичен напредък.

Критериите за квалификация на педагогическите асистенти за ромски ученици включват четиригодишно средно образование, владеене на ромски език и успешно завършване на цялостна програма за обучение. Тази програма, състояща се от четири модула с общо 52 часа, предоставя на асистентите необходимите умения за сътрудничество с учители, професионални сътрудници, родители, представители на местната власт и съответните институции. След завършване на обучението от педагогическите асистенти за ученици от ромски произход се очаква да бъдат подготвени да работят със семействата за насърчаване на активно участие в образователния процес, както в учебната среда, така и извън нея. Наемането на педагогически помощници става при наличие на най-малко 20 ученици, нуждаещи се от допълнителна образователна подкрепа, като пълният норматив включва работа с 35 ученици. В момента в образователната система на Сърбия са наети общо 271 помощник-учители. Създаването на Националната асоциация на тези професионалисти бележи важна стъпка в по-нататъшното развитие на тяхната работа и ролята им в образователната система.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Сърбия