Обратно към ЦРЧР

Сърбия вече се присъедини към Международната мрежа за осигуряване на качество във висшето образование

юни 27, 2023

На 20 март 2023 г. Сръбският национален орган за акредитация и осигуряване на качеството във висшето образование (NEAQA) стана пълноправен член на Международната мрежа на агенции за осигуряване на качеството във висшето образование (INQAAHE). INQAAHE е създадена през 1991 г. и днес е световна асоциация с повече от 300 членове, чиято основна цел е да насърчава и развива високи постижения във висшето образование чрез подкрепата на активна международна общност от агенции за осигуряване на качество. Мрежата се фокусира върху развитието на теорията и практиката за осигуряване на качество, обмена и разбирането на политиките и действията на своите членове и насърчаването на осигуряването на качество в полза на висшето образование, институциите, студентите и обществото като цяло.

NEAQA е сръбският независим орган, отговорен за изпълнението на задачи по акредитация, оценка на качеството на институциите за висше образование и техните звена, оценка на учебните програми и осигуряването на качество във висшето образование. NEAQA е създаден през 2018 г. от правителството на Република Сърбия в съответствие със Закона за висшето образование от 27 септември 2017 г. Целта на NEAQA е да подобри висшето образование в Сърбия, като гарантира съответствието му с международно признатите стандарти за акредитация и осигуряване на качеството. NEAQA също така се стреми да повиши нивото на обучение на рецензентите и да гарантира тяхната независимост, насърчавайки професионално и етично поведение в процесите на акредитация и осигуряване на качеството.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Сърбия