Обратно към ЦРЧР

Швеция: Повече книги в предучилищна и училищна възраст и по-малко дигитални инструменти за обучение

май 17, 2024

Правителството на Швеция създаде нова държавна субсидия за закупуване на художествена и научна литература за предучилищните и началните години в задължителното образование. Разбирането на шведските ученици при четене е намаляло и над 20% от учениците в задължителното образование не могат да четат правилно. За да се обърне тази тенденция са необходими много усилия, едно от които са повече книги.

176 милиона шведски крони (около 15 милиона евро) са заделени за държавна помощ през 2024 г. Смята се, че тази сума съответства на приблизително 880 000 книги общо, ако се приеме, че една книга струва около 200 шведски крони (17 евро). Общините могат да кандидатстват за държавна субсидия, която през първата година може да се използва за закупуване на печатна художествена и научна литература за предучилищните класове, както и за началните етапи на задължителното образование, училищата за ученици с интелектуални затруднения, училищата за ученици с увреден слух и саами училища. От 2025 г. ще бъде възможно да се кандидатства и за държавни помощи за горните етапи на задължителните училища и задължителните училища за ученици с интелектуални затруднения.

В същото време, за да подобри способността за четене на децата и младите хора, правителството полага усилия за намаляване на времето, прекарано пред екрана. Шведската национална агенция за образование е инструктирана да предложи промени в предучилищната учебна програма, което означава, че обучението трябва да бъде основно „без екран“ за децата.

Днешната учебна програма за предучилищна възраст гласи, наред с други неща, че учителите в предучилищна възраст трябва да носят отговорност за това, че всяко дете има право да използва цифрови инструменти. Шведската национална агенция за образование сега има за задача да извърши преглед на областта на цифровизацията в предучилищната учебна програма. Агенцията трябва да предложи промени, което означава, че не трябва да има изискване дигиталните инструменти за обучение да се използват в предучилищна възраст. Всяко използване на цифрови инструменти за обучение в предучилищна възраст трябва да бъде избирателно въз основа на ясна научна подкрепа и документирана добавена образователна стойност.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Швеция