Обратно към ЦРЧР

Словакия: Екологичното образование ще бъде задължително

сеп. 17, 2022

Влошаването на околната среда, намаляването на запасите от невъзобновяеми ресурси и глобалното затопляне са дългосрочни глобални предизвикателства. Ето защо екологичните проблеми ще станат част от задължителното обучение. Учениците ще научат как могат активно да допринесат за решаването на проблемите с климата.

Дейности директно сред природата, проекти в местната общност, собствени изследвания или експерименти за това как да се подобри опазването на околната среда: реформата на основното образование ще доведе до тези промени. Новата държавна образователна програма, освен че се фокусира върху подобряване на критичното мислене и подобряване на резултатите от международните тестове, съдържа теми в областта на екологичното и климатично образование. Досега училището решаваше до каква степен ще се посвети на проблемите на околната среда, но с новата държавна образователна програма те ще станат задължителна част от обучението. Тази промяна ще настъпи след въвеждането на практика на учебната реформа. Климатичните теми ще бъдат включени в образователните направления „Човекът и обществото“ и „Човекът и природата“, т.е. по-точно по предметите география, гражданско образование, химия и биология.

Обучението ще включва и професионални дискусии между учениците, които ще бъдат основа за спор и отговор на контрааргументи, като например дали дадено лице може да допринесе за смекчаване на изменението на климата. Учениците ще черпят от собствения си опит с обезлесяването, глобалното затопляне, замърсяването, но също и от съответните професионални статии.

Промените в средата оказват влияние и върху психиката на младите хора. Освен това, като един от инструментите за справяне с новия феномен на безпокойство от климата, основното училищно образование ще доведе учениците до активно гражданство в тази област. Една от целите на съвременното образование ще бъде младите хора да могат да участват активно в подобряването на обществото и качеството на околната среда. Това също ще помогне за изграждането на тяхната психологическа устойчивост и способност да се справят със стресови ситуации.

Как изглежда обучението по екологични теми днес:

Екологичното образование е част от междусекторните теми и зависи от училището да реши как да го включи в учебната програма. Резултатите от проучването на Института за образователна политика (Какво ви учи в това училище, Анализ на състоянието на формалното екологично образование в Словакия, април 2021 г.) показват, че въпреки че нашите ученици постигат средни резултати в познаването на екологични теми в международни сравнения, те имат проблеми с разбирането и обяснението на глобални проблеми, което изисква критично мислене и осъзнаване на взаимовръзките. В същото време те осъзнават по-малко значението на собствените си действия за решаване на екологични проблеми.

Поради тази причина съдържанието на образованието ще бъде обогатено от настоящите глобални предизвикателства, включително взаимовръзките между социални, икономически и екологични проблеми.

Проучването показва още, че екологичното образование е било част от съдържанието на предметите в 53% от основните училища. Като отделен предмет е било само в 5% от основните училища. Техните констатации показват също, че 77% от гимназиите имат екологично образование, включено като част от съдържанието на предметите.

Повече информация по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Словакия