Обратно към ЦРЧР

Словакия: Реформа на националната учебна програма за основно и прогимназиално образование

сеп. 26, 2023

През май 2023 г. Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката република одобри нова Държавна образователна програма за начално и прогимназиално образование (Štátny vzdelávací program (ŠVP) pre primárne anižšie sekundárne vzdelávanie). Промените са част от реформата на учебната програма, която се фокусира върху посрещането на образователните нужди на 21 век – критично мислене, цифрови умения и меки умения.

От септември 2023 г. първата група от 40 основни училища започва да обучава първокласници по новата учебна програма. В крайна сметка всички основни училища ще трябва да преминат към новата държавна образователна програма от учебната 2026/2027 година.

Държавната образователна програма, която наскоро беше одобрена, въвежда специфични образователни цели, профил на напускащите училище и рамкови образователни планове. Стандартите за изпълнение и съдържание определят какво трябва да знаят учениците в края на всеки образователен цикъл, т.е. след третата, петата и деветата година на основното образование. Няма промени по отношение на организационните подразделения на обучението в основните училища (предоставяне на обучение на нива по ISCED). Те остават разделени на две нива и девет години. Изискванията, определени в стандартите, ще послужат за основа на съдържанието на новите учебници, на националното оценяване и в частност на училищните образователни програми.

В сравнение с настоящите образователни стандарти се набляга повече на описанието на това какво трябва да могат да правят учениците. Вече няма да е достатъчно учениците да докажат знанията си тестово по даден предмет, за да постигнат добри резултати. Важно е децата да могат да си проправят път към информация и да я използват практически.

Подготовката на тази реформа в учебната програма беше труден, дългосрочен процес, който приоритизира участието на обществеността и отворения подход. Над 300 експерти работиха по създаването на ключови документи, включително учители от училища с деца в неравностойно положение и учители от училища за деца с изявени дарби. Тези документи преминаха през три различни кръга на обществени консултации, в които участваха учители и родители. Създаден е и Ученически консултативен комитет, който да дава предложения и нови идеи.

Въвеждането на учебната реформа ще става постепенно. Въз основа на обратната връзка от учителите, работещи в училищата, в които реформата ще бъде приложена незабавно, ще бъдат създадени методически материали, които ще послужат като помощ за други основни училища.

Повече по темата може да намерите тук.

Източник: Националното звено на Евридика Словакия