Обратно към ЦРЧР

Словакия: Стратегия за интернационализация на висшето образование 2030

окт. 19, 2022

Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката република изготви Стратегията за интернационализация на висшето образование до 2030 г. въз основа на програмното изявление на правителството и в съответствие с Плана за възстановяване и устойчивост. Стратегията е одобрена от правителството на 8 декември 2021 г.

Тази стратегия предоставя средносрочна концепция за развитието на интернационализацията на висшето образование като ефективен инструмент за повишаване на качеството на образованието и изследователската среда във висшите училища в Словашката република до 2030 г. Тя се фокусира върху увеличаване на международния опит по време на следването и модернизация на висшето образование в контекста на интернационализацията.

За повече информация: на английски език и на словашки език.

Източник: Националното звено на Евридика Словакия