Обратно към ЦРЧР

Структурни показатели за наблюдение на системите за образование и обучение в Европа – 2020: Преглед на основните реформи от 2015 г. насам

дек. 10, 2020

Докладът на мрежата Евридика съдържа над 35 актуализирани структурни показателя за образователните политики за учебната 2019/2020 година в шест области на политиката: образование и грижи в ранна детска възраст, постижения в основните умения, преждевременно напускане на образованието и обучението, висше образование, пригодност за заетост и образователна мобилност. Освен това докладът предоставя кратък преглед на основните реформи от началото на учебната 2014/2015 година в посочените области.

Актуализацията на структурните показатели за 2020 г. обхваща всички държави-членки на ЕС, както и Обединеното кралство, Босна и Херцеговина, Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия и Турция.

Повече информация по темата може да намерите тук.