Обратно към ЦРЧР

Структурни показатели за наблюдение на системите за образование и обучение в Европа – 2022

ное. 25, 2022

Тазгодишното издание анализира повече от 20 ключови структурни индикатора за образователните политики в четири области: образование и грижи в ранна детска възраст, постижения в основните умения, ранно напускане на образованието и обучението и висше образование. Докладът включва за първи път чисто нов набор от индикатори за дигитални умения, подчертавайки ключови политики, които подкрепят развитието на дигитална компетентност в училищата в Европа. Изборът на индикатори се основава на стратегическите приоритети, очертани в Плана за действие за цифрово образование на Европейската комисия за периода 2021–2027 г.

Актуализацията на структурните показатели за 2022 г. обхваща всички държави-членки на ЕС, както и Албания (само за дигитална компетентност), Босна и Херцеговина, Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия и Турция.

Повече информация по темата може да намерите тук.