Обратно към ЦРЧР

Учителите в Европа – кариера, развитие и благосъстояние

мар. 30, 2021

Учителите играят съществена роля в учебния процес и го правят ползотворно преживяване за всички ученици. Пандемията и бързият преход от присъствено към дистанционно обучение допълнително подчертаха техния съществен принос за обществото ни. Ако от една страна, ролята на учителите нараства с появата на нови изисквания и очаквания към тях, от друга страна тази професия преживява професионална криза от няколко години. Националните и европейските политици разработват решения за смекчаване на въздействието на недостига на кадри и за поддържане на високи стандарти на преподаване. Докладът е фокусиран върху учителите от прогимназиален етап (ISCED 2) и съчетава данни от националните звена на Евридика с данни от международното проучване на ОИСР за преподаване и обучение (TALIS).

Повече информация по темата може да намерите тук.